พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
303
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18839
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065343
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิตฺโต
วัดธาตุ พระอารามหลวง
2)
วสนฺตเวที
วัดธาตุ พระอารามหลวง
3)
วีรยุทฺโธ
วัดโพธิ์
4)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษี
5)
ปุญฺญภทฺโท
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
6)
พทฺธธมฺโม
วัดชลประธาน
7)
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
7 รายการ / 1 หน้า
1