พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
831
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23491
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103985
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตวิริโย
วัดละหาร
2)
รตนญาโณ
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
3)
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
4)
กิตฺติสโม
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
5)
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
6)
กิตฺติญาโณ
วัดบัวขวัญ
7)
สุญาณพุทฺธิ
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
8)
พนฺธวิชฺโช
วัดบัวขวัญ
9)
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
10)
นนฺทกรโณ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
11)
ฐิตวชิรเมธี
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
12)
กิตฺติญาณเมธี
วัดบัวขวัญ
12 รายการ / 1 หน้า
1