พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
99
วันนี้
897
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23557
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104051
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
2)
ติสาโร
วัดแพรกษา
3)
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
4)
บุญฤทธิ์
วัดโบสถ์ดอนพรหม
5)
จนฺทวํโส
วัดบางนา
6)
รวิวณฺโณ
วัดแพรกษา
7)
วงฺสเมธี
วัดแคใน
8)
อนุตฺตโร
วัดแพรกษา
9)
อภิชวโน
วัดขวัญเมือง
10)
จิตฺตสํวโร
วัดบางระโหง
10 รายการ / 1 หน้า
1