พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
899
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9918
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022103
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
2)
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
3)
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
4)
ธมฺมทินฺโน
วัดพุทธาราม
5)
กิจฺจสาโร
วัดศรีนครเตา
6)
วิสุทฺโธ
วัดบ้านหนองยาง
7)
กนฺตธมฺโม
วัดศรีนครเตา
8)
สิริปุณโญ
วัดศรีนครเตา
9)
จนฺทโชโต
วัดรัตนมานิตย์
10)
เตชวโร
วัดหนองฮี
11)
ฐิตปญฺโญ
วัดบ้านดงบาก
12)
กนฺตสีโล
วัดเมืองเสือสุขุมาราม
13)
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
13 รายการ / 1 หน้า
1