พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
99
วันนี้
805
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19341
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065845
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
2)
คุณากโร
วัดน้ำใส
3)
ญาณพโล
วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
4)
ชาตปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
5)
คุณวุฑโฒ
วัดบ้านอ้น
6)
จนฺทสีโล
วัดศิลาพัฒนาภูมิ
6 รายการ / 1 หน้า
1