พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สีลเตโช
วัดโคกมอน
2)
อภโย
วัดเหล่าสวนมอน
3)
สํวโร
วัดร้อยเอ็ด
4)
ขนฺติพโล
วัดดอนแคน
5)
ฐิตสาโร
วัดบ้านโนนเมือง
6)
เขมธโร
วัดศรีสุริยาป่ายาง
7)
ปุญฺญกาโม
วัดหนองบัวเลิง
8)
ทีปธมฺโม
วัดโคกมอน
9)
ฐิตมโน
วัดดอนดู่
10)
ถาวโร
วัดร่องคำ
11)
ฐานุตฺตโร
วัดป่าสังข์
11 รายการ / 1 หน้า
1