พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
116
วันนี้
403
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8234
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020419
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติธมฺโม
วัดสุคันธาราม
2)
สมจิตฺโต
วัดศรีมาลัย
3)
ภูริญาโณ
วัดถาวรรังษี
4)
จารุธมฺโม
วัดทรงธรรม
4 รายการ / 1 หน้า
1