พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
865
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8696
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020881
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
2)
อคฺควณฺโณ
วัดบ้านเหล่าขาม
3)
ปภสฺสโร
วัดหนองตาไก้
4)
วชิรญาโณ
วัดบ้านโคกพิลา
5)
สุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์สุข
5 รายการ / 1 หน้า
1