พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
46
วันนี้
663
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25679
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885976
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุเมธโส
วัดศรีชมชื่น
2)
ชุตินธโร
วัดศรีดาราม
3)
อมิมุตฺโต
วัดวิชัยการาม
4)
อนาลโย
วัดทรายศรี
5)
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
6)
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
7)
อภิปสนฺโน
วัดวิชัยการาม
8)
ติกฺขญาโณ
วัดโพนสว่าง
9)
สิรินธโร
วัดโพนสว่าง
10)
รตฺนญาโน
วัดทรายศรี
11)
วรญาโณ
วัดทรายศรี
12)
ยตินฺธโร
วัดทรายศรี
13)
สุทฺธฺจิตโต
วัดอินแปลง
14)
พุทธสาโร
วัดศรีดาราม
15)
ภทฺรเมธี
วัดทรายศรี
16)
อาภายุตโต
วัดศรีดาราม
17)
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
17 รายการ / 1 หน้า
1