พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
104
วันนี้
1052
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14640
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026825
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
2)
วชิรเมธี
วัดที่พักสงฆ์สระศรีสำราญ
3)
กนฺตสีโล
วัดสว่างบุรมย์
4)
จนฺทโชโต
วัดมณีรัตนาราม
4 รายการ / 1 หน้า
1