พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
105
วันนี้
1036
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14624
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026809
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2)
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
3)
คุณวีโร
วัดดอนตอง
4)
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
5)
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
6)
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
7)
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
7 รายการ / 1 หน้า
1