พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
467
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8298
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020483
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทํกุโร
วัดศรีชุม
2)
กุสลจิตฺโต
วัดโทกหัวช้าง
3)
วิสุทฺธสีโล
วัดบุญเกิด
4)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านกาดใต้
5)
วิสุทฺธิเมธี
วัดเมืองศาสน์
6)
ปภาโส
วัดศรีล้อม
7)
วรธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
8)
อกฺกปญฺโญ
วัดบุญเกิด
9)
ธมฺมชโย
วัดศรีชุม
10)
จิตฺตสุโภ
วัดป่าขาม
10 รายการ / 1 หน้า
1