พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
2)
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
3)
วิสุทฺธิเมธี
วัดร่องเสี้ยว
4)
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
5)
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
6)
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
7)
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
8)
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
9)
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
10)
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
10 รายการ / 1 หน้า
1