พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
722
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23382
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103876
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสิริ
วัดแม่ขมวก
2)
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
3)
ธมฺมิโก
วัดจิตตวิเวการาม
4)
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
5)
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
5 รายการ / 1 หน้า
1