พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
868
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8699
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020884
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรวํโส
วัดศรีดอนชัย
2)
ถิรสมฺปนฺโน
วัดดอนชัย
3)
รกฺขิตญาโญ
วัดภูมินทร์
4)
ฐานธมฺโม
วัดสุขศรี
5)
ฐิตสุโข
วัดวังผา
6)
ถิรวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
7)
สิรจนฺโท
วัดไชยคำ
8)
สีลเตโช
วัดราษฎร์บำรุง
9)
สุเมโธ
วัดสันกลาง
10)
ญาณสีโล
วัดทุ่งผึ้ง
11)
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
12)
สิริจนฺโท
วัดที่พักสงฆ์บ้านแพะกลาง
13)
ถิรจิตฺโต
วัดดอนชัยปอน
14)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
14 รายการ / 1 หน้า
1