พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
434
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8265
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020450
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชวนปญฺโญ
วัดต้นต้อง
2)
ถิรธมฺโม
วัดน้ำแพะ
3)
ตกฺกกิจฺโจ
วัดน้ำเคิม
4)
กตสาโร
วัดต้นต้อง
5)
ฉตฺตปาณิ
วัดปิงหลวง
6)
อินทฺปญฺโญ
วัดต้นต้อง
7)
มหาปุญโญ
วัดปิงใน
8)
อริยวํโส
วัดปิงใน
8 รายการ / 1 หน้า
1