พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
129
วันนี้
425
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8256
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020441
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดสบสา
2)
กิตฺติวณฺโณ
วัดเกษตรสมบูรณ์
3)
ขนฺติพโล
วัดสำนักสงฆ์บ้านประชาภักดี
4)
ฐิตสุโข
วัดพระธาตุดอยคำ
5)
เขมปญฺโญ
วัดสบสา
6)
ฐานุตฺตโร
วัดทุ่งกว๋าว
7)
อจฺฉริยสิทฺธิ
วัดคุ้ม
7 รายการ / 1 หน้า
1