พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
863
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8694
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020879
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
2)
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
3)
กตปุญฺโญ
วัดห้วยสิงห์
4)
ธีรปญฺโญ
วัดปางค่าใต้
5)
นนฺทเมโธ
วัดบ้านหลวง
6)
ถิรธมฺโม
วัดดอนไชยป่าแขม
7)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดแสะ
8)
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
9)
ปุญฺญธมฺโม
วัดปัวเลี้ยว
10)
วิสุทฺโธ
วัดนาปรัง
11)
จนฺทูปโม
วัดพระธาตุดอยหยวก
11 รายการ / 1 หน้า
1