พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
582
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15307
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027492
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
2)
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
3)
เขมิโย
วัดโพธาราม
4)
รตนโชโต
วัดบ้านแพะ
5)
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
6)
อินฺทญาโณ
วัดเมืองปอน
7)
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
8)
พรฺหมฺปญโญ
วัดมวยต่อ
9)
สุมุตฺโต
วัดกองมูใต้
10)
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
11)
สทฺธาธิโก
วัดกองมูใต้
12)
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
13)
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
14)
วชิรจิตฺโต
วัดเมืองปอน
15)
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
15 รายการ / 1 หน้า
1