พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
540
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10748
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022933
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
2)
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
3)
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
4)
พลวฑฺโฒ
วัดรัตนปทุม
5)
อินฺทวีโร
วัดเขาคีริส
6)
มหาปุญฺโญ
วัดลานทอง
7)
ขนฺติสาโร
วัดลานทอง
8)
ฐิตวํโส
วัดสุวรรณาราม
9)
อตฺตทนฺโต
วัดไตรภูมิ
10)
กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
11)
อติภทฺโท
วัดไตรภูมิ
12)
ธนพโล
วัดไตรภูมิ
13)
ฐานิสฺสโร
วัดไตรภูมิ
14)
ปริสุทฺโธ
วัดรัตนปทุม
15)
ถาวโร
วัดโคศิรการาม
16)
พทฺธญาโณ
วัดกุฏิการาม
16 รายการ / 1 หน้า
1