พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
591
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15316
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027501
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
2)
ปญฺญาทีโป
วัดวังโบสถ์
3)
สกฺกวํโส
วัดโขมงหัก
4)
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
5)
อตฺตทนฺโต
วัดใหม่ศรีเจริญพร
5 รายการ / 1 หน้า
1