พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18851
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิชาโน
วัดหงส์ทอง
2)
สุเมโธ
วัดสิงคาราม
3)
รวิวํโส
วัดสิงคาราม
4)
โฆสธมฺโม
วัดหงส์ทอง
5)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
6)
นิภาธโร
วัดสลกบาตร
7)
ธมฺมธโร
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
7 รายการ / 1 หน้า
1