พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
1016
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14604
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026789
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
2)
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
3)
ภทฺทโก
วัดสวนทศพลญาณ
4)
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองจิก
5)
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
6)
จารุธมฺโม
วัดลำมะโกรก
7)
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
8)
กตสาโร
วัดเทวาพิทักษ์
9)
อาจารสุโภ
วัดทรายทองวนาราม
10)
ปญฺญาวโร
วัดหนองละมั่งทอง
11)
ปภาโส
วัดหนองจิก
12)
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะสีเสียด
13)
อคฺคปญฺโญ
วัดปราสาท
14)
ปสาโท
วัดสว่างอารมณ์
14 รายการ / 1 หน้า
1