พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
864
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8695
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020880
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
2)
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
3)
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
4)
จารุธมฺโม
วัดลำมะโกรก
5)
ปสาโท
วัดสว่างอารมณ์
5 รายการ / 1 หน้า
1