พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18851
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุทนฺโต
วัดวชิราราม
2)
ถาวรสทฺโธ
วัดวังน้ำสามัคคี
3)
สุมโน
วัดสันติวนาราม
4)
ปญญาวิชิโร
วัดอัมพาพนาราม
5)
ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองเต่าทอง
6)
ชุติปญฺโญ
วัดคฤหบดีสงฆ์
7)
จนฺทวณฺโณ
วัดสระแก้ว
8)
คุณารกฺโข
วัดศูนย์ปฎิบัติธรรมกำแพงเพชร
9)
ชาตวีโร
วัดท่าคร้อ
9 รายการ / 1 หน้า
1