พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
476
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8307
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020492
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จารุธมฺโม
วัดดอยแก้ว
2)
เตชธโร
วัดคลองลาน
3)
โอภาโส
วัดคลองลาน
4)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดคลองเตย
5)
กตธมฺโม
วัดบึงหล่ม
6)
ฐิตธมฺโม
วัดมอสังเวียน
7)
ฐานกโร
วัดคลอลาน
8)
สนฺตมโน
วัดที่พักสงฆ์โป่งน้ำร้อน
9)
พลญาโณ
วัดที่พักสงฆ์หนองผักบุ้ง
10)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
11)
สคารโว
วัดคลองลาน
12)
ตปคุโณ
วัดสักงาม
13)
พุทฺธวิริโย
วัดท่าข้ามสามัคดี
14)
ปสนฺโน
วัดบ้านโชคชัยพัฒนา
15)
อุตฺตมวํโส
วัดรวงผึ้งพัฒนา
16)
ปิยธมฺโม
วัดคลองน้ำไหลใต้
17)
วรญาโณ
วัดเจริญสุข
17 รายการ / 1 หน้า
1