พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
1075
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7730
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019915
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชธโร
วัดคลองลาน
2)
โอภาโส
วัดคลองลาน
3)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดคลองเตย
4)
พลญาโณ
วัดที่พักสงฆ์หนองผักบุ้ง
5)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
6)
สคารโว
วัดคลองลาน
7)
พุทฺธวิริโย
วัดท่าข้ามสามัคดี
8)
ปสนฺโน
วัดบ้านโชคชัยพัฒนา
9)
ปิยธมฺโม
วัดคลองน้ำไหลใต้
9 รายการ / 1 หน้า
1