พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1013
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14601
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026786
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปัญโญ
วัดเสาหิน
2)
อาภทฺธโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
3)
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
4)
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
5)
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
6)
โชติโก
วัดชัยสิทธาราม
7)
สนฺตมโน
วัดชัยสิทธาราม
8)
กุศลจิตฺโต
วัดใหญ่
9)
จนฺทูปโม
วัดหนองอ้อ
10)
กตกุสโล
วัดบัวใหญ่
11)
อรินฺทโก
วัดทะเลลอย
12)
อธิปญฺโญ
วัดหาดสองแคว
13)
อคฺคจิตฺโต
วัดตลิ่งชัน
14)
กตสาโร
วัดชัยสิทธาราม
15)
ธีรปญฺโญ
วัดดอนระเบียง
16)
อิทฺธิโชโต
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
16 รายการ / 1 หน้า
1