พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
92
วันนี้
1018
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14606
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026791
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิวโร
วัดพรหมประสิทธิ์
2)
วรปุญฺโญ
วัดธงไทยยาชาม
3)
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
4)
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ลอย
4 รายการ / 1 หน้า
1