พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
863
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8694
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020879
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
2)
สุรปญฺโญ
วัดหนองกอไผ่
3)
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
4)
ฐานรโต
วัดวังกร่าง
5)
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
5 รายการ / 1 หน้า
1