พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
474
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8305
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020490
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีศรัทธาราม
2)
อิทฺธิญาโญ
วัดไผ่ใหญ่
3)
อาทโร
วัดมาบแฟบ
4)
คุณวโร
วัดสุขสำราญ
5)
ปญฺญธโร
วัดกระทุ่มน้ำเดือด
6)
จนฺทสีโล
วัดใผ่ใหญ่
7)
ถาวโร
วัดวังแดง
8)
ธนปาโล
วัดเทพสิทธิการาม
9)
จิรธมฺโม
วัดกำแพงดิน
10)
ครุธมฺโม
วัดกำแพงดิน
11)
สุธมฺโม
วัดจระเข้ผอม
12)
ฐิตเมโธ
วัดบ้านใหม่คงคาราม
13)
ชุตินฺธโร
วัดกำแพงดิน
14)
ธมฺมเตโช
วัดสระยายชี
15)
นิสโก
วัดป่าแซง
16)
ฉนฺทชาโต
วัดจระเข้ผอม
17)
เขมทตฺโต
วัดบ้านใหม่คงคาราม
18)
จารุวณฺโณ
วัดบึงเฒ่า
19)
ฌานวโร
วัดไผ่ใหญ่
20)
กตธมฺโม
วัดไผ่ใหญ่
20 รายการ / 1 หน้า
1