พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
549
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10757
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022942
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีศรัทธาราม
2)
จิรธมฺโม
วัดกำแพงดิน
3)
ครุธมฺโม
วัดกำแพงดิน
4)
ชุตินฺธโร
วัดกำแพงดิน
4 รายการ / 1 หน้า
1