พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
128
วันนี้
424
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8255
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020440
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติสาโร
วัดศรีชมชื่น
2)
กมฺมสุทฺโธ
วัดหินแก้ว
3)
นาคุตฺตโม
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
3 รายการ / 1 หน้า
1