พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
821
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19357
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065861
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อิทฺธิเตโช
วัดใหญ่โพหัก
2)
อภิชาโต
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
3)
กนฺตธมฺโม
วัดดอนมะขามเทศ
4)
มนาโป
วัดสามัคคีธรรม
5)
ภทฺทาจาโร
วัดดอนใหญ่
6)
อาทโร
วัดใหญ่โพหัก
7)
ทิวงฺกโร
วัดบ้านกุ่ม
8)
วิโรจโน
วัดท่าราบ
9)
ฉนฺทโก
วัดลำน้ำ
10)
วรเกตุ
วัดบ้านใหม่บุปผาราม
11)
สุเทโว
วัดดอนคา
12)
สุทฺธจิตฺโต
วัดแหลมทอง
13)
ธนปาโล
วัดหนองเอี่ยน
14)
ฐานวโร
วัดตากแดด
15)
สนฺติสาโร
วัดเหนือบางแพ
16)
(สมยโส)
วัดกลางวังเย็น
17)
ปริชาโน
วัดท่าราบ
17 รายการ / 1 หน้า
1