พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
547
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10755
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022940
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
2)
วรวฑฺฒโน
วัดท้ายเมือง
3)
กตปุญฺโญ
วัดเขาวัง
4)
ครุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาวัง
6)
สุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
7)
ฐิตธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
8)
ธนเสฏโฐ
วัดนาหนอง
9)
ฐิตชโย
วัดเทพอาวาส
10)
ฐิตชาโต
วัดสัตตนารถปริวัตร
11)
(ชิตเทโว)
วัดสัตตนารถปริวัตร
12)
โชติโก
วัดเขาวัง
12 รายการ / 1 หน้า
1