พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
99
วันนี้
807
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19343
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065847
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2)
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3)
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
4)
สมจิตฺโต
วัดหนองหมี
5)
ชาตวีโร
วัดเขาไก่แจ้
6)
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
7)
ชาคโร
วัดเขากลิ้ง
8)
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
9)
ฐิตธมฺโม
วัดท่าเคย
10)
ปญฺญาสาโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมปริชาติ
11)
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
12)
สุธีโร
วัดชัฏป่าหวาย
13)
สุทฺธจิตฺโต
วัดสวนผึ้ง
14)
ฐานากโร
วัดหนองหมี
15)
สุวิโท
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
16)
มงฺคโล
วัดชัฎป่าหวาย
17)
ปสุโต
วัดชัฎป่าหวาย
18)
คุณวโร
วัดสำนักสงฆ์รางเสน่ห์
19)
ผลญาโณ
วัดหนองหมี
20)
รตฺตนวณฺโณ
วัดเขาวงกตเจริญธรรม
21)
(เตชพโล)
วัดเทพประทานพร
22)
ยุตฺติโก
วัดสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
23)
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
24)
(โอภาโส)
วัดหนองหมี
25)
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
26)
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
27)
จริยธมฺโม
วัดหนองหมี
27 รายการ / 1 หน้า
1