พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
821
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19357
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065861
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2)
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3)
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
4)
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
5)
ชาคโร
วัดเขากลิ้ง
6)
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
7)
มงฺคโล
วัดชัฎป่าหวาย
8)
รตฺตนวณฺโณ
วัดเขาวงกตเจริญธรรม
9)
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
10)
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
11)
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
11 รายการ / 1 หน้า
1