พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
815
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19351
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065855
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
2)
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
3)
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
4)
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
5)
ปิยธมฺโม
วัดทุ่งประดู่
6)
สุวณฺโณ
วัดสามร้อยยอด
7)
กิตฺติวณฺโณ
วัดศาลาลัย
8)
นาถสีโล
วัดสามร้อยยอด
9)
ธีรธมฺโม
วัดบ้านหนองแก
10)
อภิวณฺโณ
วัดบ้านใหม่
11)
สมานฉนฺโท
วัดไร่ใหม่สามัคคี
12)
ฉนฺทสีโล
วัดสามร้อยยอด
13)
(อวิทฺยาโน)
วัดทุ่งประดู่
14)
จิตฺตสุโภ
วัดหนองแก
15)
โรจนวํโส
วัดหนองข้าวเหนียว
15 รายการ / 1 หน้า
1