พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
543
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10751
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022936
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
2)
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
3)
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
4)
อคฺคจิตโต
วัดไตรวิทยาราม
5)
สิริเมธี
วัดนาสนธิ์
6)
สุนฺทรวาที
วัดไตรวิทยาราม
7)
กิตฺติรํสี
วัดไตรวิทยาราม
8)
โอภาโส
วัดไตรวิทยาราม
9)
สุจิณฺณธมโม
วัดไตรวิทยาราม
10)
ฐิตวิมโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
11)
วรธมฺโม
วัดไตรวิิทยาราม
12)
สุริโย
วัดนาสนธิ์
13)
โชติปญฺโญ
วัดวังตะวันตก
14)
ฐิตธมฺโม
วัดวังหีบ
14 รายการ / 1 หน้า
1