พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
874
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8705
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020890
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติผาสุโก
วัดโคกสูง
2)
เอกวณฺโณ
วัดควนชะลิก
3)
อมโร
วัดอมรานุยุตต์ (อิมอญ)
4)
ญาณปคุโณ
วัดหน้าพระบรมธาตุ
5)
สุตธโร
วัดก่อโพธิ์
6)
ฐานวโร
วัดบูรณาวาส
7)
สุทธินนฺโท
วัดแหลม
8)
ธีรชโย
วัดบางตะพาน
9)
ขนฺติธโร
วัดธุดงคสถานนครธรรม
10)
ปุญฺญผโล
วัดแหลม
11)
กิตฺติโก
วัดควนชะลิก
12)
อตฺตธมฺโม
วัดโคกยาง
13)
เตชพโล
วัดสว่างอารามณ์
13 รายการ / 1 หน้า
1