พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
2)
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
3)
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
4)
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
5)
สิรินฺธโร
วัดไทร
6)
ธีรปญโญ
วัดท่าเจริญ
7)
ธีรปญฺโญ
วัดสุวรรณธาราม
8)
กนฺตสีโล
วัดคลองขนุน
9)
กิจฺจโก
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
10)
สิริธมฺโม
วัดท่าเจริญ
10 รายการ / 1 หน้า
1