พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
530
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10738
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022923
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
2)
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
3)
ติสฺสวํโส
วัดคีรีไพรสณฑ์
4)
ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม
5)
มงฺคโล
วัดเวียง
6)
ปญฺญาภาโค
วัดท่าไทร
7)
ฐานจาโร
วัดตะกรบ
7 รายการ / 1 หน้า
1