พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
1216
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19667
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100161
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
2)
สุมงฺคโล
วัดปุญญาราม
3)
สุเมโธ
วัดระวิมงคลธรรม
4)
ปภสฺสโร
วัดปุญญาราม
5)
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวนาราม
6)
โสภโณ
วัดระวิมงคลธรรม
7)
ปุญญามโน
วัดปุญญาราม
8)
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
8 รายการ / 1 หน้า
1