พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1004
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14592
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026777
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
2)
สุมงฺคโล
วัดปุญญาราม
3)
สุเมโธ
วัดระวิมงคลธรรม
4)
ปภสฺสโร
วัดปุญญาราม
5)
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวนาราม
6)
โสภโณ
วัดระวิมงคลธรรม
7)
ปุญญามโน
วัดปุญญาราม
8)
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
8 รายการ / 1 หน้า
1