พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
818
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19354
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065858
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชินวํโส
วัดหาดสำราญ
2)
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
3)
โชติวํโส
-
4)
จตฺตภโย
วัดท่ายางกลาง
5)
ปญฺญาวโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
6)
จิตตปาโล
-
7)
จิตตฺปาโล
วัดมุจลินทาราม
8)
สุเมธโส
วัดควนดอกไม้
9)
-
วัดสวนสมบูรณ์
9 รายการ / 1 หน้า
1