พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
304
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18840
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065344
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
2)
อติพโล
วัดไทรใหญ่
3)
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
4)
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
5)
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
6)
กลฺยาโณ
วัดสุวรรณวนาราม
7)
มหาวิริโย
วัดเกาะบกรัตนาราม
8)
โยคมุตฺโต
วัดควนหวาด
8 รายการ / 1 หน้า
1