พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
127
วันนี้
430
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8261
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020446
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4)
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
5)
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
6)
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
7)
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
8)
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
9)
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
10)
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
11)
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
12)
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
13)
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
14)
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
15)
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
16)
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
17)
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
18)
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
18 รายการ / 1 หน้า
1