พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1227
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19678
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100172
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4)
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
5)
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
6)
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
7)
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
8)
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
9)
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
10)
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
11)
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
12)
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
13)
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
14)
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
15)
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
16)
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
17)
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
18)
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
18 รายการ / 1 หน้า
1