พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
832
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23492
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103986
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
2)
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
3)
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
4)
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
5)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
6)
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
7)
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
8)
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
9)
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
10)
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
11)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
11 รายการ / 1 หน้า
1