พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
110
วันนี้
433
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8264
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020449
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พุทฺธสโร
วัดวังมะปราง
2)
สุชาโต
วัดวังมะปราง
3)
เปมสีโล
วัดเขาวิเศษ
4)
อารทฺธวิริโย
วัดวังมะปราง
5)
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งหลวง
5 รายการ / 1 หน้า
1