พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
810
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19346
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065850
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
2)
โชติโก
วัดพิกุลทอง
3)
อชิโต
วัดควนปริง
4)
สุวณฺโณ
วัดลานแซะ
5)
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
6)
ชุตินธโร
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
7)
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
8)
วรชโย
วัดภูเขาทอง
9)
ฐิตวณฺโณ
วัดบ้านสวน
10)
ภูริญาโณ
วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์
11)
เตชปุญฺโญ
วัดดอนศาลา
12)
ญาณวีโร
วัดควนแพรกหา
13)
ญาณวโร
วัดไทรงาม
14)
สิรินฺธโร
วัดภูเขาทอง
15)
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
16)
โชติปาโล
วัดลานแซะ
17)
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
18)
ฐานจาโร
วัดโคกโดน
19)
ปญญาธโร
วัดควนปริง
20)
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
21)
พุทธธมฺโม
วัดควนปริง
21 รายการ / 1 หน้า
1