พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
936
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19440
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995638
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสฺสโร
วัดพังกิ่ง
2)
สุธมฺโม
วัดดอนประดู่
3)
-
วัดสุภาษิตาราม
4)
โชติธมฺโม
วัดหัวควนตก
5)
คุณวีโร
วัดธรรมประยูร
6)
สหปุญโญ
วัดปากพะยูน
7)
เตชปุญฺโญ
วัดหารเทา
8)
ทีปธมฺโม
วัดควนนางพิมพ์
9)
-
วัดภัทราราม
9 รายการ / 1 หน้า
1